ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ     ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  
 
  
 
“ นักเรียน-นักศึกษารับรางวัลแข่งขันทักษะวิชาชีพครังที่ 28 ”

 

    点击查看第28届职业技能大赛获奖证书