<< สมัครเรียนออนไลน์ >>

 
" นักเรียน-นักศึกษารับรางวัลแข่งขันทักษะวิชาชีพครังที่ 28 "
" อัตลักษณ์วิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีกรุงเทพ "
" เอกลักษณ์วิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีกรุงเทพ "
" วิสัยทัศน์วิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีกรุงเทพ "
" พันธกิจวิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีกรุงเทพ "
" เป้าหมายของวิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีกรุงเทพ "
" วัตถุประสงค์วิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีกรุงเทพ "
" รายงานวิจัยครูวิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีกรุงเทพ "
( 26/09/66 ) กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2566
( 18/03/63 ) ประกาศเรื่องมาตราการและการเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อไวรัส COVID 19
( 26/09/60 ) ดาวน์โหลดใบสมัครเรียน
( 01/01/59 ) กำลังรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566
   
 

กิจกรรมร่วมร้องเพลง”สรรเสริญพระบารมี”พร้อมกัน 08.00 น. 22 พฤศจิกายน 2559

อาจารย์และนักศึกษาร่วมบันทึกเทปรายการดันดารา

อาจารย์และนักศึกษาร่วมบันทึกเทปรายการตีสิบเดย์

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2558

พิธีสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัว และขอพรผู้ใหญ่ ประจำปี 2559

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีพระราชทานรางวัลเกียรตินิยม

กีฬาสีหนุมานเกมส์ครั้งที่ 19 ประจำปี 2558

วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2558

วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558

พิธีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2558

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558

เข้าค่ายคุณธรรม-จริยธรรม ประจำปี 2558

ปฐมนิเทศ และ ประชุมผู้ปกครอง ประจำปี 2558

คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนตรวจประเมินหลักสูตรทวิภาคี

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการศึกษา

more